Explore a treasure below:

 • Kū (
 • The Bible of Ka‘ahumanu (
 • 1898 Diary of Queen Lili‘uokalani (
 • Kūkā‘ilimoku (
 • Lonomakua (
 • Lei niho palaoa (
 • Mahi‘ole and ‘Ahu‘ula of Kaumuali‘i (
 • ‘Ahu‘ula of King Kamehameha I (
 • Pā Ki‘i of Princess Ruth Ke‘elikōlani (
 • Kā‘ei kapu o Līloa (
 • Nā Ali‘i Portraits (
 • Kapakuiki Hae Hawai‘i (
 • Next Treasures

 
[ Wao Lani - Realm of the Gods ]

Wao Lani

‘Ano lani;' ano honua
A heavenly nature; an earthly nature

A heavenly place inhabited by the gods, where clouds form a lei, surrounding steeped mountain tops. It is not a place where man is to be found, for he dwells below, in wao kanaka. Lani also poetically refers to the chiefs of Hawaii, as they were considered descendants of the gods. Wao lani thus serves as a realm within which to consider the nature and kuleana of the gods and chiefs.